Hjälp

Om oss

Betyg.se startade 2009 i syfte att samla information och öppettider om olika företag, platser och ställen som oftast brukar ligga spritt över hela internet!

Kontakta Betyg.se

Frågor gällande felaktig information, annonsering och förfrågningar om att lägga till nya ställen skickas till info@betyg.se

Användarvillkor

Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Betyg.se påtar sig inget ansvar för innehåll, funktionalitet, material osv. på webbplatser vilka länkat till Betyg.se webbplats eller till vilka Betyg.se webbplats länkar.

Innehållet på webbplatsen kan innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. Betyg.se påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister.

Betyg.se garanterar inte att Innehållet går att använda för visst ändamål eller att Innehållet som tillhandahålls av tredje man är korrekt, uppdaterat eller fullständigt. Betyg.se garanterar inte heller ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. Användaren accepterar att hålla Betyg.se ansvarslöst för konsekvenserna av användarens agerande (eller brist på agerande) på grundval av Innehållet.

Betyg.se garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. Betyg.se frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av Innehållet (eller brist på eller i detsamma) eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

Integritetspolicy

Cookies

När du besöker en hemsida kommer din dator automatiskt att få en cookie. Cookies är textfiler som identifierar din dator i vår server. Cookies identifierar inte den individuella användaren utan endast datorn. Många hemsidor använder cookies varje gång någon besöker hemsidan för att kunna samla information om antalet besökare. Cookies samlar information om vilka sidor som besökts av datorn och hur länge. Du som användare av datorn har möjlighet att via datorns inställningar acceptera cookies, få ett meddelande när datorn får en cookie eller att inte acceptera cookies. Väljer du att inte acceptera kakor kan det bidra till begränsad funktionalitet. Vi använder cookies ibland för att hjälpa dig att hitta relevanta länkar inom sidan. Vi sparar ingen personlig information från ditt besök.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben kunna utnyttjas till fullo.

E-post

När du skickar ett e-post meddelande till oss kan vi lagra information som t ex din e-postadress, innehåll, vårt svar och eventuella uppföljningsfrågor.

Ändringar

Vi kan i framtiden komma att göra ändringar i vår policy vilken vi uppdaterar kontinuerligt.